Oblast hlavy

Časté potíže v oblasti hlavy

migrényCNS, paměťpotíže očípotíže s vlasypotíže s pletí
Oblast hrudi

Časté potíže v oblasti hrudi

plicní infekcealergie, astma, bronchitidazadýchávánícysty v prsou
Oblast břicha

Časté potíže v oblasti břicha

žaludekslinivkajátrapotíže s vyprazdňovánímgynekologické potíže

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Pokud jste naším zákazníkem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu, svěřujete nám své osobní údaje. My zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se tedy prosím s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

Kdo je správce?

Jsme společnost Energy regenerační centrum, IČO 63427869 a 88365611 se sídlem Vít. Nezvala 22, 674 01 Třebíč, zapsaná do Živnostenského rejstříku MěÚ Třebíč, která provozuje webovou stránku a e-shop www.energytcm.cz. Vaše osobní údaje zpracováváme jako správce, tj. určujeme, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybíráme případné další zpracovatele, kteří nám se zpracováním těchto údajů budou pomáhat.

Kontaktní údaje

Pokud se na nás budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete nás kontaktovat na tel. čísle 568 847 472 nebo na e-mail: info@energy-tcm.cz

Prohlášení

Prohlašujeme, že jako správce vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:

 

budeme zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,

 

plníme dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů,

 

umožníme vám a budeme vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Zpracováváme osobní údaje, které nám svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

● poskytování služeb, plnění smlouvy

vaše osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, adresa, telefon, e-mail nezbytně potřebujeme k plnění smlouvy (dodání zboží, zaslání infomací o objednávce).

 

● vedení účetnictví

Jste-li zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

 

● marketing - zasílání newsletterů

Vaše osobní údaje (e-mail a jméno), pohlaví, na co klikáte v e-mailu a kdy je nejčastěji otevíráte využíváme za účelem přímého marketingu - zasílání obchodních sdělení. Jste-li naším zákazníkem, děláme tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládáme, že vás naše akce zajímají.

 

Pokud nejste naším zákazníkem, zasíláme vám newslettery jen na základě vašeho souhlasu. V obou případech můžete tento souhlas odvolat.

Cookies

Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky k nám na web přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věříme, že tato data nám mohou poskytnout fakta pro zlepšení našich služeb.

 

Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány pouze na základě vašeho souhlasu.

Naše webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Chráníme vaše osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které

odpovídají stupni technického rozvoje. Chráníme je jako kdyby byly naše vlastní. Přijali jsme a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

Předání osobních údajů třetím osobám

K vašim osobním údajům mají přístup naši zaměstnanci a spolupracovníci.

Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí data ochránit ještě lépe než my a na dané zpracování se specializují.

Jsou to poskytovatelé následujících platforem:

Google

Seznam

Heureka

Zboží

účetní firma

Česká pošta

Je možné, že se v budoucnu rozhodneme využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibujeme vám však, že v takovém případě při výběru budeme na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování, jako na sebe.

 

Předávání dat mimo Evropskou unii

Veškeré zpracování osobních údajů bude prováděno na území EU.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: info@energy-tcm.cz.

 

Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.

 

Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a my vám doložíme ve lhůtě 10 dní, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč.

 

Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl námitku proti zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)

Právo na přenositelnost

Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budeme postupovat stejně jako při využití práva na přístup - jen s tím rozdílem, že vám informace dodáme ve strojově čitelné podobě. Tady potřebujeme alespoň 10 dní.

Právo na výmaz (být zapomenut)

Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechceme na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažeme veškeré vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 90 dní.

V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností, a např. musíme evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budeme informovat na e-mail.


Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů

Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme moc rádi, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás, abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit.

Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení

E-maily s inspirací, články, produkty a službami vám zasíláme, jste-li náš zákazník, na základě našeho oprávněného zájmu.

Pokud zákazníkem ještě nejste, posíláme vám je jen na základě vašeho souhlasu. V obou případech můžete ukončit odběr našich e-mailů stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

 

Mlčenlivost

Dovolujeme si vás ujistit, že naši zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou zpracovávat vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

 

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 25.5.2018 a nahrazují předchozí Ochranu osobních údajů.

Detail

Nový ceník od 1.1.2020 (název produktu, body, částka)

CENÍK ČLENSKÝ k 1.1.2020

Pentagram - Bylinné koncentráty

111b Vironal 30 ml 15 394 Kč 
112b Regalen 30 ml 15 394 Kč 
113b Renol 30 ml 15 394 Kč 
114b Gynex 30 ml 15 394 Kč 
115b Korolen 30 ml 15 394 Kč 

Pentagram - regenerační krémy

201b Droserin 50 ml 21 282 Kč
202b Protektin 50 ml 21 282 Kč 
203b Artrin 50 ml 21 282 Kč  
204b Cytovital 50 ml 21 282 Kč 
205b Ruticelit 50 ml 21 282 Kč 
211b Droserin XXL 250ml 21 987 Kč 
212b Protektin XXL 250ml 21 987 Kč 
213b Artrin XXL 250ml 21 987 Kč 
214b Cytovital XXL 250ml 21 987 Kč 
215b Ruticelit XXL 250ml 21 987 Kč 
223b Artrin professional 500ml 21 1 399 Kč 
225b Ruticelit professional 500ml 21 1 399 Kč 

Kombinace koncentrát + krém (-10 %)

251b Vironal+Droserin krém 50ml 15+21 609 Kč 
252b Regalen+Protektin krém 50ml 15+21 609 Kč 
253b Renol+Artrin krém 50ml 15+21 609 Kč 
254b Gynex+Cytovital krém 50ml 15+21 609 Kč 
255b Korolen+Ruticelit krém 50ml 15+21 609 Kč 

Solitérní bylinné koncentráty

391b Annona muricata forte 30 ml 15 430 Kč 
391d Annona muricata forte 2set 2x30 ml 15 714 Kč 
392b Cistus incanus forte 30 ml 15 419 Kč 
393b Tribulus terrestris forte 30 ml 15 412 Kč 

Ostatní bylinné koncentráty

311b Stimaral 30 ml 15 347 Kč 
312b King Kong 30 ml 15 344 Kč 
313b Relaxin 30 ml 15 355 Kč 

Obrana proti infekci

321b Grepofit Drops 30 ml 15 290 Kč
322b Grepofit spray 14 ml 15 196 Kč 
323b Grepofit 135 ks 15 314 Kč 
325b Grepofit nosol aqua 20 ml 21 221 Kč
302b Drags Imun 30 ml 15 456 Kč 

Humátové přípravky

306b Cytosan 90 ks 15 767 Kč 
306d Cytosan 2set 2x 90 ks 15 1 284 Kč
306z Cytosan+Cytosan Inovum 2x 90 ks 15 1 284 Kč 
387b Cytosan Inovum 90 ks 15 767 Kč 
387d Cytosan Inovum 2set 2x 90 ks 15 1 284 Kč 
389b Cytosan Fomentum gel 100ml 21 313 Kč 

Další stravní doplňky

304b Fytomineral 100 ml 15 452 Kč

305b Flavocel 150 ks 15 387 Kč 

308b Celitin 90 ks 15 266 Kč 
310b Probiosan 90 ks 15 302 Kč 
315b Peralgin 120 ks 15 410 Kč 
317b Vitamarin 90 ks 15 252 Kč 
318b Imunosan 90 ks 15 497 Kč 
320b Revitae 90 ks 15 434 Kč 
324b Skeletin 135 ks 15 447 Kč 
324d Skeletin 3set 3 x 135 ks 15 1 091 Kč 
326b Vitaflorin 90 ks 15 397 Kč 
328b Probiosan Inovum 60 ks 15 349 Kč 

Zelené potraviny

362b Organic Chlorella tabs 200 ks 15 390 Kč 
364b Hawaii Spirulina tabs 200 ks 15 390 Kč 
365b Spirulina Barley tabs 200 ks 15 390 Kč 
366b Organic Barley Juice powder 100 g 15 390 Kč 
367b Barley Juice tabs 200 ks 15 390 Kč 
368b Acai Pure powder 100 g 15 390 Kč 
370b Raw Ambrosia pieces 100 g 15 390 Kč 
372b Organic Beta powder 100 g 15 390 Kč 
373b Organic Goji powder 100 g 15 390 Kč 
374b Organic Matcha powder 50 g 15 330 Kč 
375b Organic Sea Berry powder 100 g 15 390 Kč 
376b Raw Aguaje caps 90 ks 15 390 Kč 
377b Organic Maca caps 90 ks 15 390 Kč 
378b Organic Cranberry juice powder 100 g 15 390 Kč 

Terapeutické oleje

354b Organic Sea Berry oil 30 ml 15 340 Kč 
355b Himalayan Apricot oil 100 ml 15 250 Kč 
357b Organic Cranberry oil 30 ml 15 340 Kč 
358b Organic Nigella Sativa oil 100 ml 15 250 Kč 
359b Organic Sacha Inchi oil 100 ml 15 250 Kč 

Bylinné čaje

551b Lapacho 105 g 15 145 Kč 
552b Chanca Piedra 105 g 15 145 Kč 
554b Uncaria tomentosa 55g 15 103 Kč 
555b Smilax officinalis 105g 15 145 Kč 
556b Tribulus terrestris 105g 15 145 Kč 
558b Maytenus Ilicifolia 105g 15 145 Kč 

Koupele 406b

Biotermal 350 g 21 230 Kč 
407b Balneol 100 ml 21 299 Kč 
455b Balneol PROFI 1000 ml 21 999 Kč 

Antiseptické produkty

403b Spiron air 10 ml 21 253 Kč
404b Spiron 50 ml 21 253 Kč 
421b Audiron 30 ml 21 254 Kč 

Zubní pasty

410b Diamond 100 ml 21 125 Kč
411b Silix 100 ml 21 125 Kč 
412b Balsamio 100 ml 21 125 Kč 

Pentagram - Přírodní mýdla 

151b Mýdlo Droserin 100g 21 120 Kč 
152b Mýdlo Protektin 100g 21 120 Kč
153b Mýdlo Artrin 100g 21 120 Kč 
154b Mýdlo Cytovital 100g 21 120 Kč 
155b Mýdlo Ruticelit 100 g 21 120 Kč 
156b Mýdlo Drags Imun 100 g 21 120 Kč 
157b Mýdlo Cytosan 100 g 21 120 Kč 

Vlasová kosmetika

181b Šampon Droserin 200ml 21 210 Kč 
182b Šampon Protektin 200ml 21 210 Kč 
183b Šampon Artrin 200ml 21 210 Kč 
184b Šampon Cytovital 200ml 21 210 Kč 
185b Šampon Ruticelit 200ml 21 210 Kč 
187b Šampon Cytosan 200ml 21 210 Kč 
199b Nutritive balsam 200ml 21 210 Kč 
190e Šampon Droserin+Balsam 2x200ml 21 378 Kč 
190f Šampon Protektin+Balsam 2x200ml 21 378 Kč 
190g Šampon Artrin+Balsam 2x200ml 21 378 Kč 
190h Šampon Cytovital+Balsam 2x200ml 21 378 Kč 
190i Šampon Ruticelit+Balsam 2x200ml 21 378 Kč 
190j Šampon Cytosan+Balsam 2x200ml 21 378 Kč 

Pěstící kosmetika

532b Caralotion 200 ml 21 196 Kč 
534b Droserin balm 10 g 21 79 Kč 
535c Artrin balm 50 ml 21 161 Kč 
536b Protektin deo 35 g 21 180 Kč 
541b Dermaton oil 100 ml 21 273 Kč 
542b Dermaton gel 100 ml 21 273 Kč

Beauty ENERGY

501b Droserin renove 50 ml 21 397 Kč 
502b Protektin renove 50 ml 21 397 Kč 
503b Artrin renove 50 ml 21 397 Kč 
504b Cytovital renove 50 ml 21 397 Kč 
505b Ruticelit renove 50 ml 21 397 Kč 
510b Visage serum 15 ml 21 550 Kč 
511b Visage oil 100 ml 21 280 Kč 
512b Visage water 150 ml 21 260 Kč 
513b Water Balance 150 ml 21 260 Kč 
521b Visage Balance 50 ml 21 360 Kč 
522b Visage Rejuve 50 ml 21 360 Kč 

Balíčky Beauty (-10 %)

5.... Droserin renove + Visage serum 21 852 Kč 
5.... Protektin renove + Visage serum 21 852 Kč 
5.... Artrin renove + Visage serum 21 852 Kč 
5.... Cytovital renove + Visage serum 21 852 Kč 
5.... Ruticelit renove + Visage serum 21 852 Kč 
5.... Visage oil + Visage water 21 486 Kč 
5.... Visage oil + Water Balance 21 486 Kč 

Kosmetické oleje

515b Argan oil 100 ml 21 440 Kč 
516b Almond oil 100 ml 21 290 Kč

Detail
strana: 1 / 1   celkem: 3 záznamů
Objednávka pro členy
Akční slevy

NOVINKY:

 

VOŇAVÁ ÚNOROVÁ AKCE! 

NOVINKA - AKCE TERAPEUTICKÉ KAŠE

AKCE IMUNITA

                                         

Za nákup zboží nad 5000,-Kč obdržíte dárek: jeden vybraný produkt z pentagramu

Součástí nákupu je bezplatná KONZULTACE Vašich zdravotních obtíží a PORADENSTVÍ prostřednictvím e-mailu: info@energy-tcm.cz nebo telefonu: 568847472 a 608158419

více

Jsem jin nebo jang konstituce?

Jsem jin nebo jang konstituce?

Otestujte se - jaký jste konstituční typ!

více
Rada pro toto období

Rada pro zimní období

Rada pro zimní období

V zimním období, kdy nás provází chlad a vlhko, začíná pro naše tělo zátěž na ledviny a močový měchýř. Právě tyto orgány, patřící podle TČM k prvku voda, logicky nemají rády zimu a vlhko. V ohrožení však jsou i systémy s nimi související. Zajímavá je vazba na celý opěrný aparát, trpí naše páteř, klouby, které mohou natékat a pobolívat.

více
Ochrana osobních údajů + cookies souhlas (Cookie nastavení) Facebook Copyright © 2002 - 2012 McRAI s.r.o.
Real application for internet